Skip to main content
  • Aktualności
29-05-2024

Uwaga próby OSZUSTW

Szanowni Klienci, Podszywanie się pod infolinię banku to popularna i niestety skuteczna metoda wyłudzania pieniędzy. Oszuści dzwonią i podszywają się pod pracowników instytucji finansowych, w tym...
15-05-2024

Wakacje Kredytowe 2024

USTAWOWE WAKACJE KREDYTOWE   Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, z późniejszymi zmianami, która we...
13-05-2024

Konto na START

Konto Na Start to konto dla osób w wieku od 13 do 18 roku życia. To rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny, zapewniający dostęp do systemu ...
08-03-2024

Aplikacja mobilna Nasz Bank Junior BS Mońki

Bank Spółdzielczy w Mońkach oferuje bankowość najmłodszym Klientom, która w ramach rachunku rodzica pozwala dzieciom gromadzić oszczędności w elektronicznych skarbonkach poprzez aplikację Nasz Bank...
12-02-2024

Wykorzystanie aplikacji mObywatel w procesie logowania do Internet Bankingu

Aplikacja mObywatel udostępniona została przez Ministerstwo Cyfryzacji, wykorzystywana jest w procesie bezpiecznego i wygodnego logowania do bankowości internetowej Klienta. Aplikację na urządzenie...
03-07-2023

Zmiany w uwierzytelnianiu transakcji internetowych wykonywanych kartami płatniczymi

Od 1 lipca 2023 r. transakcje internetowe, wykonywane przez Ciebie kartami płatniczymi, mogą nie wymagać potwierdzenia kodem PIN i kodem SMS. Wysokość limitów transakcji niskokwotowych, do jakich ...
02-03-2023

WIRON – informacje dla klientów

W Polsce trwają prace nad nowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej. Wskaźnik ten stosowany jest przy wyliczaniu oprocentowania kredytów, a także przy podawaniu kosztów produktów leasingow...

Bank Spółdzielczy w Mońkach z siedzibą w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 13, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129665, NIP 546-105-33-04, REGON 000494143