Skip to main content
 • Władze Banku
 • Władze Banku

  Władze Banku

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Mońkach

  • Jan Ciborowski - Prezes Zarządu
  • Krzysztof Czapski - Wiceprezes Zarządu
  • Alicja Chojnowska - Wiceprezes Zarządu

  Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Mońkach

  • Jarosław Lewocz - Przewodniczący
  • Anna Okulczyk - Zastępca Przewodniczącego
  • Ryszard Kuć - Sekretarz

  Członkowie Rady

  • Wojciech Szklanko
  • Antoni Siuchno
  • Antoni Świerzbiński
  • Bogusław Rutkowski
  • Eugeniusz Kulesza
  • Andrzej Pogorzelski

  Bank Spółdzielczy w Mońkach z siedzibą w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 13, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129665, NIP 546-105-33-04, REGON 000494143