Skip to main content
  • Opłaty i prowizje

Opłaty i prowizje

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Mońkach:

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Mońkach:

Bank Spółdzielczy w Mońkach z siedzibą w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 13, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129665, NIP 546-105-33-04, REGON 000494143