• Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego

  Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego

  1. dokument potwierdzający powołanie Wspólnoty Mieszkaniowej oraz sposób jej reprezentowania, tj.:
   1. umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokali (wymagana forma aktu notarialnego) - jeżeli Zarząd został ustanowiony w tej umowie, lub
   2. umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną, lub
   3. uchwała o wyborze/zmianie Zarządu i sposobie zarządzania nieruchomością wspólną o ile Zarząd jest wybierany spośród członków Wspólnoty (zmiana sposobu zarządu nieruchomością wspólną następuje na podstawie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej w formie aktu notarialnego).
  2. uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej o wyborze Banku przeprowadzającego rozliczenia pieniężne – dotyczy Wspólnot Mieszkaniowych o liczbie lokali nie większej niż 7;
  3. uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej o sposobie dysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się rachunkach rozliczeniowych w Banku – fakultatywnie;
  4. pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, w tym do dysponowania rachunkiem bez ograniczeń;
  5. inne uzgodnione dokumenty.

  PONADTO WNIOSKODAWCA WINIEN DOŁĄCZYĆ RÓWNIEŻ:

  1. zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej REGON (opcjonalnie);
  2. zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP;
  3. inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów.

  Bank Spółdzielczy w Mońkach
  19-100 Mońki, ul. Wyzwolenia 13
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Telefony:
  Sekretariat - 85 727 9910
  Sala operacyjna - 85 727 9917; 85 727 9918
  Księgowość - 85 727 9919; 85 727 9912
  Kredyty - 85 727 9916
  Główna Księgowa - 85 727 9914
  Kadry - 85 727 9915

  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych IOD: Pani Ewa Ciborowska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny otwarcia Banku:
  od poniedziałku do piątku: 7:45 - 16:00

  Bank Spółdzielczy w Mońkach z siedzibą w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 13, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129665, NIP 546-105-33-04, REGON 000494143