Skip to main content
  • Osoby ze szczególnymi potrzebami

Osoby ze szczególnymi potrzebami

Szanowni Klienci,

Bank Spółdzielczy w Mońkach informuje, że obsługuje również osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w Ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r.

W przypadku zgłoszenia potrzeby, Bank w terminie 7 dni udostępni informacje w postaci:

- nagrania audio,

- nagrania wizualnego treści w polskim języku migowym,

- wydruku w alfabecie Braille'a,

- wydruku z wielkością czcionki wygodną do czytania.

Bank Spółdzielczy w Mońkach z siedzibą w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 13, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129665, NIP 546-105-33-04, REGON 000494143