• Aktualności

Aktualności

Wydłużenie terminu ważności kart spersonalizowanych

02-11-2022

Szanowni Państwo


Pragniemy poinformować, iż od dnia 2 listopada 2022 r. okres ważności karty spersonalizowanej został wydłużony z 3 do 5 lat i kończy się w ostatnim dniu miesiąca, roku podanego na awersie karty. Karty wznawiane od 2 listopada również będą posiadały 5-letni okres ważności.

Bank Spółdzielczy w Mońkach z siedzibą w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 13, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129665, NIP 546-105-33-04, REGON 000494143