Skip to main content

Wakacje Kredytowe 2024

15-05-2024

USTAWOWE WAKACJE KREDYTOWE

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, z późniejszymi zmianami, która weszła w życie 29 lipca 2022r., i jej nowelizacją obowiązującą od 15 maja 2024r. można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w 2024 roku.

W ramach ustawowych wakacji kredytowych można zawiesić spłatę jednego kredytu hipotecznego w PLN przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, jeśli umowa kredytowa została zawarta przed 1 lipca 2022 r.:

Termin składania wniosku: nie później niż w dniu płatności wskazanej przez Kredytobiorcę raty.

Co się zmienia w Ustawowych Wakacjach Kredytowych w roku 2024 - Wakacje kredytowe przysługują Kredytobiorcy:

 • od 1 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

 • od 1 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. – w wymiarze dwóch miesięcy,

po spełnieniu następujących warunków:

 • kredyt nie może przekraczać 1,2 mln zł oraz

 • rata kredytu musi przekraczać 30% dochodu gospodarstwa domowego, liczonego jako średnia za poprzednie trzy miesiące (wskaźnik RdD) lub

 • na dzień złożenia wniosku, na utrzymaniu Kredytobiorcy pozostaje co najmniej troje dzieci, które:

 • nie ukończyły 18. roku życia,

 • nie ukończyły 25. roku życia do 30 września – jeśli Twoje dziecko uczy się w szkole lub studiuje,

 • mają orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (niezależnie od tego, ile mają lat).

Wskaźnik RdD to stosunek wydatków poniesionych na obsługę miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego za okres ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem, w którym jest składany wniosek.

Formy składania wniosków o wakacje kredytowe:

  1. złożenie Wniosku w Centrali Banku Spółdzielczego w Mońkach lub w Oddziałach Banku: w Goniądzu, Jaświłach, Trzciannem;

  2. dostarczenie Wniosku do Banku drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym Kredytobiorcy;

  3. dostarczenie Wniosku drogą pocztową na adres Banku.

 

Wniosek o zawieszenie spłaty raty kredytu do pobrania pod linkiem: Wniosek

Wszelkich informacji można uzyskać w placówce Banku lub pod numerem telefonu 85 727 99 10

Bank Spółdzielczy w Mońkach z siedzibą w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 13, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129665, NIP 546-105-33-04, REGON 000494143