Skip to main content

Uwaga próby OSZUSTW

29-05-2024

Szanowni Klienci,


Podszywanie się pod infolinię banku to popularna i niestety skuteczna metoda wyłudzania pieniędzy.
Oszuści dzwonią i podszywają się pod pracowników instytucji finansowych, w tym banków. W trakcie rozmowy mogą prosić m.in. o login, hasła, PESEL, dane karty i numer CVV2/CVC2 oraz kod BLIK. Jeśli przekażesz im te dane, mogą wykorzystać je np. do zlecenia operacji na Twoim koncie.
Fałszywi konsultanci przeważnie powołują się na nieprawidłowości na rachunku bankowym lub podejrzane aktywności na koncie. W celu uwiarygodnienia proszą swojego rozmówcę o wykonanie kilku prostych czynności, które rzekomo mogą ustrzec przed utratą pieniędzy.
Dlaczego widzisz numer z banku ?
Połączenie, które możesz odebrać, nie jest telefonem z prawdziwej infolinii banku. Oszuści wykorzystują luki w sieci GSM, aby na ekranie Twojego telefonu pojawił się numer z banku. Na tej samej zasadzie działa SMS wysłany do Ciebie

Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa
- Nigdy nie podawaj przez telefon loginu i hasła do bankowości internetowej.
- Nigdy nie instaluj dodatkowego oprogramowania by poprawić dostępność usług bankowych.
- Pod żadnym pozorem nie przekazuj telefonicznie kodów z SMS-ów autoryzacyjnych. SMS-y służą do potwierdzania przelewów czy dodawania nowych zaufanych urządzeń w Twojej bankowości internetowej. Dokładnie czytaj treść otrzymywanych od nas SMS-ów, żeby wiedzieć, czego konkretnie dotyczą!


W razie jakichkolwiek wątpliwości co do rozmowy ROZŁĄCZ SIĘ i skontaktuj się z Bankiem.

Bank Spółdzielczy w Mońkach z siedzibą w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 13, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129665, NIP 546-105-33-04, REGON 000494143