Skip to main content
 • Rachunek bieżący

  Rachunek bieżący

  Rachunek Bieżący skierowany jest do:

  rezydentów, a w szczególności:

  • osób prawnych
  • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  • jednostki samorządu terytorialnego,

  nierezydentów, a w szczególności:

  • osób prawny oraz innych podmiotów posiadających zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, mających siedzibę za granicą,
  • znajdujących się za granicą oddziałów, przedstawicielstw i przedsiębiorstw utworzonych przez rezydentów,
  • obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych

  Dlaczego warto?

  efektywność gospodarowania środkami pieniężnymi poprzez lokowanie nadwyżek finansowych na lokatach Standard, O/N
  możliwość korzystania z dodatkowych środków finansowych: kredyty na szybko, kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne
  dostęp do informacji o stanie środków, wysokości odsetek i obrotach na rachunku poprzez telefoniczną informację na hasło
  informacje o saldzie rachunku i/lub wolnych środkach w formie komunikatów SMS
  możliwość prowadzenia rachunku w walutach wymienialnych - USD, EUR

  Bank Spółdzielczy w Mońkach
  19-100 Mońki, ul. Wyzwolenia 13
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Telefon: 85 727 99 10

  Bank Spółdzielczy w Mońkach Oddział w Goniądzu
  19-110 Goniądz ul. Wojska Polskiego 20
  Telefon: 85 738 09 04

  Bank Spółdzielczy w Mońkach Oddział w Jaświłach
  19-124 Jaświły ul. Jaświły 128
  Telefon: 85 716 82 20

  Bank Spółdzielczy w Mońkach Oddział w Trzciannem
  19-104 Trzcianne ul. 3 Maja 36
  Telefon: 85 738 50 65

  Bank Spółdzielczy w Mońkach Filia nr 1
  19-100 Mońki ul. Wojska Polskiego 59
  Telefon: 85 716 23 36

  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych IOD: Pani Ewa Ciborowska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny otwarcia Banku:
  od poniedziałku do piątku: 7:45 - 16:00

  Godziny otwarcia oddziałów Banku oraz filii:
  od poniedziałku do piątku: 8:00 - 15:00

  Bank Spółdzielczy w Mońkach z siedzibą w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 13, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129665, NIP 546-105-33-04, REGON 000494143