Skip to main content
 • Gwarancje
  #gwarancje

  Gwarancje

  Gwarancja bankowa jest to pisemne zobowiązanie Banku do zapłacenia określonej sumy pieniężnej w przypadku, gdy zleceniodawca nie wypełni określonych w gwarancji zobowiązań. Z treści gwarancji wynika rodzaj i zakres zobowiązania oraz warunki, które muszą być spełnione, aby mogła nastąpić wypłata z gwarancji.

  Rodzaje udzielanych gwarancji przez Bank Spółdzielczy w Mońkach:

  1. Gwarancja przetargowa (wadialna)
   Gwarancja wadialna jest udzielana w celu zabezpieczenia roszczeń organizatora przetargu w stosunku do uczestnika, w przypadku gdy uczestnik po wygraniu przetargu, odmówi podpisania kontraktu na warunkach określonych w ofercie. Gwarancja jest składana jako wadium przez uczestnika przetargu.
  2. Gwarancja należytego wykonania umowy
   Gwarancja należytego wykonania umowy jest pisemnym zobowiązaniem Banku do zapłaty Beneficjentowi określonej w gwarancji kwoty, na wypadek nie wykonania, bądź nienależytego wykonania kontraktu handlowego przez osobę, na zlecenie której gwarancja została wystawiona.
  3. Gwarancja terminowej zapłaty za zakupione towary/usługi
   Gwarancja terminowej zapłaty za zakupione towary/usługi udzielana jest w celu zabezpieczenia roszczeń sprzedawcy w stosunku do kupującego w przypadku, gdy kupujący nie zapłaci za towary lub usługi w uzgodnionym terminie.
  4. Gwarancja zwrotu zaliczki
   Gwarancja zwrotu zaliczki jest pisemnym zobowiązaniem Banku do zapłacenia Beneficjentowi określonej w gwarancji kwoty maksymalnej, w przypadku gdyby osoba, na zlecenie której wystawiono gwarancję nie wykonała kontraktu handlowego i odmówiła zwrotu zaliczki.

  Bank Spółdzielczy w Mońkach udziela gwarancji na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gwarancja stanowi zwrot zaliczki (udzielonej pomocy przez ARiMR na działanie wynikające z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). Rejestr Upoważnionych Gwarantów jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Agencji pod adresem www.arimr.gov.pl

  Zapraszamy do naszych placówek, gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje.

  Bank Spółdzielczy w Mońkach
  19-100 Mońki, ul. Wyzwolenia 13
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Telefon: 85 727 99 10

  Bank Spółdzielczy w Mońkach Oddział w Goniądzu
  19-110 Goniądz ul. Wojska Polskiego 20
  Telefon: 85 738 09 04

  Bank Spółdzielczy w Mońkach Oddział w Jaświłach
  19-124 Jaświły ul. Jaświły 128
  Telefon: 85 716 82 20

  Bank Spółdzielczy w Mońkach Oddział w Trzciannem
  19-104 Trzcianne ul. 3 Maja 36
  Telefon: 85 738 50 65

  Bank Spółdzielczy w Mońkach Filia nr 1
  19-100 Mońki ul. Wojska Polskiego 59
  Telefon: 85 716 23 36

  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych IOD: Pani Ewa Ciborowska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny otwarcia Banku:
  od poniedziałku do piątku: 7:45 - 16:00

  Godziny otwarcia oddziałów Banku oraz filii:
  od poniedziałku do piątku: 8:00 - 15:00

  Bank Spółdzielczy w Mońkach z siedzibą w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 13, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129665, NIP 546-105-33-04, REGON 000494143