Skip to main content
  • Aktualności
  • Ogłoszenie - realizacja ustawy z dnia 01.03.2018 r. o "PPPiFT"

Ogłoszenie - realizacja ustawy z dnia 01.03.2018 r. o "PPPiFT"

02-10-2023

PPPiFT

Bank Spółdzielczy w Mońkach z siedzibą w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 13, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129665, NIP 546-105-33-04, REGON 000494143