Skip to main content
 • Kredytowa Linia Hipoteczna

  Kredytowa Linia Hipoteczna

  1. Kredytowa linia hipoteczna może być przeznaczona na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, jednakże cel ten powinien być każdorazowo wskazany w decyzji kredytowej i umowie.
  2. Bank może udzielić kredytu Klientowi, który spełnia wszystkie poniżej podane warunki:
   1. prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące, przy czym do okresu tego wlicza się okres prowadzenia działalności pod inną nazwą lub w innej formie prawnej, jeżeli zachodzi ciągłość prowadzonej działalności gospodarczej;
   2. posiada zdolność kredytową;
   3. wywiązuje się terminowo ze zobowiązań kredytowych wobec Banku, innych banków lub instytucji finansowych – Bank akceptuje możliwość 3-krotnego opóźnienia w spłacie zobowiązań Wnioskodawcy, powstałych w przeciągu ostatnich 6 miesięcy, pod warunkiem dokonania ich spłaty w przeciągu 14 dni od daty ich powstania,
   4. posiada w Banku rachunek bieżący lub zobowiąże się do jego otwarcia przed uruchomieniem kredytu i przeprowadzania rozliczeń proporcjonalnych do udziału Banku w zadłużeniu kredytowym Klienta;
   5. nie posiada zaległości podatkowych lub zobowiązań zrównanych z nimi oraz zaległości w stosunku do ZUS.
  3. Kredyt może być udzielony na okres do 15 lat.
  4. Okres kredytowania powinien być dostosowany do możliwości spłaty zadłużenia przez Klienta ocenionej na podstawie historycznych danych ekonomiczno-finansowych.
  5. Kwota kredytu nie może przekroczyć 2.000.000 zł oraz 60% rynkowej wartości nieruchomości, określonej na podstawie aktualnej (nie starszej niż 12 miesięcy na dzień złożenia wniosku kredytowego).
  6. Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest:
   1. hipoteka na nieruchomości należącej do Klienta lub osoby trzeciej;
   2. przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką (jeśli nieruchomość jest zabudowana lub w trakcie budowy);
   3. pełnomocnictwo do rachunku/ów Klienta prowadzonych przez Bank;
   4. weksel własny in blanco z wystawienia Klienta wraz z deklaracją wekslową.

  Zapraszamy do naszych placówek, gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje.

  Bank Spółdzielczy w Mońkach
  19-100 Mońki, ul. Wyzwolenia 13
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Telefon: 85 727 99 10

  Bank Spółdzielczy w Mońkach Oddział w Goniądzu
  19-110 Goniądz ul. Wojska Polskiego 20
  Telefon: 85 738 09 04

  Bank Spółdzielczy w Mońkach Oddział w Jaświłach
  19-124 Jaświły ul. Jaświły 128
  Telefon: 85 716 82 20

  Bank Spółdzielczy w Mońkach Oddział w Trzciannem
  19-104 Trzcianne ul. 3 Maja 36
  Telefon: 85 738 50 65

  Bank Spółdzielczy w Mońkach Filia nr 1
  19-100 Mońki ul. Wojska Polskiego 59
  Telefon: 85 716 23 36

  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych IOD: Pani Ewa Ciborowska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny otwarcia Banku:
  od poniedziałku do piątku: 7:45 - 16:00

  Godziny otwarcia oddziałów Banku oraz filii:
  od poniedziałku do piątku: 8:00 - 15:00

  Bank Spółdzielczy w Mońkach z siedzibą w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 13, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129665, NIP 546-105-33-04, REGON 000494143