• Kredyt "Bezpieczna Gotówka"
  #konsumenckie

  Kredyt "Bezpieczna Gotówka"

  1. Kredyt udzielany jest na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych lub spłata innych kredytów w Banku lub w innych bankach z wyłączeniem spłaty kredytów zabezpieczonych hipotecznie.
  2. Minimalna kwota kredytu wynosi 1.000 zł, a maksymalna 120.000 zł.
  3. Kredyt może być udzielany na okres do 96 miesięcy.
  4. Kredyty oprocentowane są według stałej stopy procentowej.
  5. Stosowane zabezpieczenia - weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz Banku wraz z deklaracją wekslową z zastrzeżeniem:
   1. Łączne zaangażowanie kredytowe Kredytobiorcy z tytułu kredytów z okresem kredytowania do 8 lat i zabezpieczonych w formie weksla in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową nie może przekroczyć 150 000 PLN;
   2. Wnioskodawcom, których łączne zaangażowanie przekracza kwotę, o której mowa w ust. 1, można udzielić kredytu pod warunkiem ustanowienia dodatkowego zabezpieczeniem spłaty kredytu w postaci kaucji pieniężnej zdeponowanej na rachunku Banku.

  Zapraszamy do naszych placówek, gdzie uzyskają Państwo szczegółowych informacji.

  Bank Spółdzielczy w Mońkach
  19-100 Mońki, ul. Wyzwolenia 13
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Telefony:
  Sekretariat - 85 727 9910
  Sala operacyjna - 85 727 9917; 85 727 9918
  Księgowość - 85 727 9919; 85 727 9912
  Kredyty - 85 727 9916
  Główna Księgowa - 85 727 9914
  Kadry - 85 727 9915

  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych IOD: Pani Ewa Ciborowska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny otwarcia Banku:
  od poniedziałku do piątku: 7:45 - 16:00

  Bank Spółdzielczy w Mońkach z siedzibą w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 13, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129665, NIP 546-105-33-04, REGON 000494143