Skip to main content
 • Pomostowe - Unia Biznes i Unia Super Biznes

  Pomostowe - Unia Biznes i Unia Super Biznes

  1. Kredyt Unia Biznes może być udzielony maksymalnie na okres 15 lat. Kredytowanie działalności inwestycyjnej dzieli się na okres realizacji i okres spłaty. Okres realizacji nie może przekroczyć 5 lat od rozpoczęcia projektu.
  2. Karencja w spłacie kapitału kredytu Unia Biznes może wynosić maksymalnie do 2 lat.
  3. Kredyt jest udzielany w rachunku kredytowym.
  4. Kredyt inwestycyjny Unia Biznes przeznaczony jest na sfinansowanie inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich lub programów wspólnotowych. Finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększenie istniejącego majątku trwałego klienta, a w szczególności finansowanie:
   1. Przedsięwzięć nowych i rozwojowych:
    1. Zakup maszyn, urządzeń i środków transportu,
    2. Zakupu ziemi,
    3. Zakupu lub budowy nieruchomości budynkowej,
    4. Zakupu materiałów i wyrobów z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych,
    5. Przyrostu kapitału obrotowego, wynikającego z przedsięwzięcia realizowanego w wyniku udzielonego kredytu inwestycyjnego.
   2. Modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku
   3. Innych nakładów m.in.: poprzedzających inwestycję, licencji, szkoleń, ceł i podatków, spłaty kredytu inwestycyjnego w innym banku.
  5. Kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy.
  6. Minimalny udział własny Kredytobiorcy wynosi 10% kosztów realizacji projektu
  7. Jeżeli dofinansowanie przeznaczone jest w całości na spłatę kredytu to dopuszcza się brak udziału środków własnych.
  8. Kredyt podlega spłacie:
   Części uzupełniającej kredytu pomostowego w wysokości i terminach spłaty uzgodnionych w umowie kredytu, a części pomostowej kredytu pomostowego – w dniu/dniach (w przypadku zaliczkowania) wpływu środków dofinansowania przekazanych na rachunek kredytowy Kredytobiorcy przez Instytucję wdrażającą/pośredniczącą na podstawie przelewu wierzytelności.

  Zapraszamy do naszych placówek, gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje.

  Bank Spółdzielczy w Mońkach
  19-100 Mońki, ul. Wyzwolenia 13
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Telefon: 85 727 99 10

  Bank Spółdzielczy w Mońkach Oddział w Goniądzu
  19-110 Goniądz ul. Wojska Polskiego 20
  Telefon: 85 738 09 04

  Bank Spółdzielczy w Mońkach Oddział w Jaświłach
  19-124 Jaświły ul. Jaświły 128
  Telefon: 85 716 82 20

  Bank Spółdzielczy w Mońkach Oddział w Trzciannem
  19-104 Trzcianne ul. 3 Maja 36
  Telefon: 85 738 50 65

  Bank Spółdzielczy w Mońkach Filia nr 1
  19-100 Mońki ul. Wojska Polskiego 59
  Telefon: 85 716 23 36

  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych IOD: Pani Ewa Ciborowska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny otwarcia Banku:
  od poniedziałku do piątku: 7:45 - 16:00

  Godziny otwarcia oddziałów Banku oraz filii:
  od poniedziałku do piątku: 8:00 - 15:00

  Bank Spółdzielczy w Mońkach z siedzibą w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 13, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129665, NIP 546-105-33-04, REGON 000494143