Bank Spółdzielczy w Mońkach


Komunikat Banku Spółdzielczego w Mońkach dla posiadaczy kart płatniczych (kredytowych i debetowych)

Szanowni Państwo!

Informujemy uprzejmie, iż w nawiązaniu do Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dot. bezpieczeństwa transakcji internetowych - z dniem 01 lutego 2015 r. w celu dostosowania się do wymogów z niej wynikających - wprowadza się zmiany w zasadach funkcjonowania i obsługi kart płatniczych w następującym zakresie:

Od dnia 1 lutego 2015r., ze względów bezpieczeństwa, zostaną wprowadzone limity transakcji internetowych dla kart płatniczych (w ramach istniejących limitów bezgotówkowych).

W związku z powyższym, z dniem 01 lutego 2015 r. zostaną wyzerowane dotychczasowe limity transakcji internetowych. Klienci dokonujący transakcji kartą płatniczą w Internecie powinni od dnia 1 lutego 2015 r. ustalić indywidualnie wysokość limitu dziennego dla transakcji internetowych, w sposób następujący:


• osobiście zgłaszając się do dowolnej placówki Banku Spółdzielczego w Mońkach, celem wypełnienia stosownego formularza,
• dzwoniąc na Infolinię Banku Grupy BPS nr tel. 801 321 456 lub 86 215 50 00, oraz aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).

UWAGA !!! Brak ustalonego limitu dla transakcji internetowych spowoduje brak możliwości zapłaty kartą w sieci Internet.

Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku Spółdzielczym w Mońkach aktualnego numeru własnego telefonu komórkowego, na który będzie można otrzymać wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym.

W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

1) wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;

2) podać numer PESEL – dla rezydentów (w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Infolinią Banku w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego);

3) wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 01 lutego 2015 r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:
- aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
- zmieniać kod PIN,
- zastrzegać kartę.