Bank Spółdzielczy w Mońkach

Pakiet Standardowy

Pakiet Standardowy umożliwia:

  • przechowywanie środków pieniężnych,
  • przeprowadzanie rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością,
  • składanie dyspozycji stałych zleceń,
  • regulowanie zobowiązań w formie poleceń zapłaty,
  • efektywne gospodarowanie środkami pieniężnymi poprzez lokowanie nadwyżek finansowych na lokatach w złotych i walutach wymienialnych,
  • oszczędność czasu poprzez korzystanie z systemu bankowości elektronicznej: Home Banking, Internet Banking,
  • korzystanie z dodatkowych środków finansowych: kredyt w rachunku bieżącym oraz inne rodzaje kredytów oferowane przez Bank,
  • łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku dzięki własnej karcie bankomatowej lub karcie płatniczej,
  • dostęp do informacji o stanie środków, wysokości odsetek i obrotach na rachunku poprzez telefoniczną informację na hasło,
  • informacje o saldzie rachunku i/lub wolnych środkach w formie komunikatów SMS.

Wybierając Pakiet Standardowy otrzymujesz:

  • łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowej karcie VISA Classic Debetowa - sieć ponad 4 000 bankomatów,
  • możliwość terminowego regulowania płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty,
  • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych,
  • dostęp do informacji o stanie środków, wysokości odsetek i obrotach na rachunku poprzez telefoniczną informację na hasło,
  • informacje o saldzie rachunku i/lub wolnych środkach w formie komunikatów SMS,
  • w ramach ofert kredytowej możesz ubiegać się o kredyt w ROR do 3 - krotności miesięcznych wpływów.

 
    